در این صفحه ایفوگرافی‌ها، موشن‌گرافی‌ها، مقاله‌ها و توصیه‌های کاربردی مفید برای معلمان ارائه می‌شود

اینفوگرافی

تیمز 2019

 

  مقایسه میزان توسعه حرفه‌ای در چند کشور و میزان نیاز به توسعۀ حرفه‌ای فن‌آوری معلمان ایران

دریافت فایل: توسعه حرفه‌ای

 

  مقایسه میزان دوست‌ داشتن علوم و ریاضی در ایران و چند کشور دیگر

دریافت فایل: نگرش دانش‌آموزان

 

 

تأثیر منابع مدرسه بر عملکرد تحصیلی

دریافت فایل: منابع مدرسه

 

 

میزان و روند رسیدن به نقطه عملکردی پایین تیمز (حداقل شایستگی) و ملاحظه تفاوت‌های جنسیتی و منابع یادگیری در آن

دریافت فایل: رسیدن به حداقل شایستگی

 

 

میزان دوست داشتن ریاضی دانش‌آموزان پایه هشتم ایران و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی ریاضی

دریافت فایل: دوست داشتن ریاضی

 

 

  ارتباط بین منابع خانه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و دسته‌بندی کشورها از لحاظ میزان تفاوت رسیدن به سطح عملکردی پایین بر اساس منابع خانه دانش‌آموزان

دریافت فایل: پیشینه خانواده

 

  مقایسه میزان توجه به آموزش‌های اوان کودکی در چند کشور

دریافت فایل: آموزش اوان کودکی

 

  مقایسه میزان آزار و اذیت دیدن دانش‌آموزان از هم‌مدرسه‌ای‌های خود در مدرسه میان کشورها

دریافت فایل: آزار دیدن دانش آموزان در مدرسه

 

 

سطوح مختلف اطمینان دانش‌آموزان به توانایی‌های خود در ریاضی و ارتباط درجات این متغیر با پیشرفت تحصیلی ریاضی

دریافت فایل: اطمینان دانش‌آموزان به توانایی‌های خود


توصیه‌های کاربردی

  راهبردهایی برای معلمان برای ارتقای نگرش مثبت به خواندن

دریافت فایل: Nr.02 Teacher snippets – int.