مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) 21 سال اجرای مطالعه پرلز در ایران صفحه ویژه اطلاعات ادوار مطالعه پرلز مطالعه بین‌المللی روندهای آموزش ریاضی و علوم (تیمز) 28 سال اجرای مطالعه تیمز در ایران صفحه ویژه اطلاعات ادوار مطالعه تیمز

درباره ی مطالعات

مطالعات تيمز و پرلز بزرگ‌ترين مطالعات تطبيقي است كه وزارت آموزش و پرورش ايران در آن شركت داشته است. اين مطالعات عملكرد دانش‌آموزان سه پايه تحصيلي را در سه درس رياضي، علوم و خواندن به‌صورت فواصل زماني منظم مورد اندازه‌گيري قرار مي‌دهد. همچنين در اين مطالعات، اطلاعات مختلفي از دانش‌آموز، معلم، والدين و مديران مدرسه گردآوري مي‌شود. با توجه به شركت حدود 80 كشور و گردآوري اطلاعات گسترده، فرصت مناسبي در اختيار سياست‌گزاران، برنامه‌ريزان، پژوهشگران و مديران براي بررسي مسايل درون كشوري، موضوعات تطبيقي، بررسي‌هاي طولي و روندي قرار خواهد گرفت. اين سايت ضمن آشنايي با مطالعات، كليه اطلاعات و گزارش‌هاي قابل دسترس را در اختيار علاقمندان خواهد گذاشت.

اخبار

نزدیک به سه دهه از اجرای مطالعات بین‌المللی تیمز و و پرلز در دنیا می‌گذرد

90055

دانش‌آموزان مشارکت‌کننده

3777

مدارس مشارکت‌کننده در مطالعات

96

کشورهای شرکت‌کننده در مطالعات

13

مطالعات بین‌المللی انجام‌شده

گالری تصاویر

images
images
images
images
images