صفحه ویژۀ سیاست‌گذاران و مسئولان

در این صفحه یافته‌ها، توصیه‌های کاربردی و خلاصه‌های سیاستی مخصوص سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان آموزش و پرورش در سطوح مختلف مدیریتی ارائه می‌شود.

 

توصیه‌نامه‌های سیاستی

 

 

توصیه‌نامه سیاستی شماره 1: تحلیلی بر کاستی زمان آموزش در ایران

خلاصه: زمان آموزشِ خالص در مدارس ایران نسبت به کشورهای دیگر و معیارهای بین‌المللی به طور قابل توجهی کمتر است. این کاهش باعث شده است که دانش‌آموزان از اصلی ترین منبع فرصت‌های یادگیری در قالب زمان آموزش محروم باشند. کاهش زمان آموزش از سال 2011 در ایران و همزمان با اجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها چشمگیرتر بوده است. در این توصیه‌نامه سیاستی راهکارهایی برای جبران زمان آموزش در ایران پیشنهاد شده است.

دسترسی به فایل توصیه‌نامه: شماره 1. زمان آموزش

 

 

توصیه‌نامه سیاستی شماره 2: ارتقا و ترویج تدریسِ موثر و کارامد ریاضی

خلاصه: با اینکه به طور عموم این باور وجود دارد که همسویی اجرای برنامه با برنامه قصد شده می‌تواند عاملی بر موفقیت برنامه‌های درسی باشد، نتایج نشان می‌دهد که در تمامی نظام‌های آموزشی (چه موفق و چه ضعیف) بین پیاده‌سازی برنامه‌درسی متفاوت با مقاصد رسمی بود. لذا نمی‌توان عملکرد دانش‌آموزان در کشورها را به همسویی آموزشی معلمان با برنامه‌های درسی وابسته دانست. در این توصیه‌نامه بر این مفروضه عام تأمل عمیقی صورت گرفته است.

دسترسی به فایل توصیه‌نامه: شماره 2. ارتقا و ترويج تدريسِ مؤثر و كارآمد رياضي

 

 

توصیه‌نامه سیاستی شماره 3: رضایت شغلی معلمان ایران

خلاصه: بر خلاف تصویری که رسانه‌ها در مورد شغل معلمی نشان می‌دهند، معلمان ایران، به ویژه در دوره ابتدایی، از رضایت شغلی بالایی در مقایسه با معلمان کشورهای دیگر شرکت‌کننده در مطالعات تیمز و پرلز برخوردارند. میزان رضایت شغلی معلمان ایران در سال‌های گذشته روند افزایشی هم داشته است. با این وجود، باید توجه داشت که در اندازه‌گیری رضایت شغلی مؤلفه حقوق و دستمزد بررسی نشده است و تأکید روی ارزشمند دانستن حرفۀ معلمی بوده است. این توصیه‌نامه با جزئیات بیشتری در این باره مداقه می‌کند.

دسترسی به فایل توصیه‌نامه: رضايت شغلي معلمان ايران

 

 

توصیه‌نامه سیاستی شماره 4: فعالیت‌های اولیه یادگیری در پیشرفت تحصیلی ریاضی

خلاصه: آنچه والدین در منزل قبل از ورود فرزندانشان به مدرسه با آن‌ها انجام می‌دهند، در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر است. این توصیه‌نامه به بررسی همین مفهوم می‌پردازد و به‌طور تجربی بررسی می‌کند که تا چه اندازه فعالیت‌های قبل از دبستان در پیشرفت تحصیلی مؤثر است. این نکته موید اهمیت آموزش‌های پیش از دبستان است. همچنین در این توصیه‌نامه مشخص می‌شود که فعالیت‌های قبل از مدرسه‌ای که برای دختران و پسران انجام می‌شود، تفاوت دارد. والدین فرزندان دختر به نوعی از فعالیت‌ها علاقه‌مندی بیشتری دارند که در مورد والدین فرزندان پسر آن فعالیت‌ها کمتر مورد علاقه است. همین ترجیح باعث می‌شود که در پیشرفت تحصیلی بعدی آنان احتمالاً تفاوت‌هایی دیده شود.

دسترسی به فایل توصیه‌نامه: شماره 4. فعالیت‌های اولیه یادگیری